Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní pojmy

1.1 Poskytovatelem je Richard Průžek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání na adrese Marxova 12, 695 01 Hodonín a identifikačním číslem 04917308 (dále uveden pouze jako poskytovatel).

 

1.2 Uživatelem je myšlena výhradně fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nebo právnická osoba.

 

1.3 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatele za účelem plnění smluvního vztahu popsané v obchodních podmínkách.

2. Osobní údaje, které Poskytovatel o Uživateli shromažďuje

2.1 Jméno uživatele, resp. osoby, která má přístup k účtu.

 

2.2 Za účelem přihlašování a emailových notifikací a nových kandidátech, možnosti obnovení zapomenutého hesla a další komunikace.

 

2.3 IČ, DIČ, obchodní název firmy → údaje jsou povinné v případě, že jimi podnikatelský subjekt disponuje. Shromažďují se za účelem vystavení faktury.

 

2.4 Heslo – pro ověření přístupu uživatele.

 

2.6 Technické údaje uživatelovy návštěvy (např. odkud pochází zdroj uživatelovy návštěvnosti, jak dlouho aplikaci využívá atd.).

3. Co poskytovatel s daty dělá a k čemu je využívá

3.1 Osobní údaje jsou zpracovány za účelem realizace smluvního vztahu popsaném v obchodních podmínkách, a to v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy. Za tímto účelem jsou v nezbytné míře spravovány identifikační a kontaktní údaje uživatele. Smlouvu lze uzavřít pouze s aktivním souhlasem s těmito podmínkami. Bez souhlasu nelze smlouva uzavřít.

 

3.2 Uživatel s uzavřením smluvního vztahu souhlasí se zpracováním výše vypsaných osobních údajů za účelem personalizovaných marketingových nabídek a zlepšení služeb. Tyto jsou prováděny výhradně poskytovatelem a nejsou sdíleny s třetí stranou. Tento bod je nevztahuje na bod 3.3.

 

3.3 Souhlas popsaný v bodě 3.2 se vztahuje také jako souhlas pověřeným zpracovatelům, se kterými má poskytovatel smluvní vztah pro marketingové a jiné služby.

 

4. Práva uživatele

4.1 Uživatel má právo na informaci o podmínkách zpracování jeho osobních údajů stejně jako na přístup k nim. Má rovněž právo a v rámci aplikace také možnost informace upravit, pokud se tyto budou zakládat na pravdě.

 

4.2 Uživatel má právo informaci po poskytovateli individuálně požadovat. Poskytovatel je povinen tuto informaci neprodleně poskytnout.

 

4.3 Všechny informace o produktu a službách, uvedené na webu https://ekandidat.cz, jsou pravdivé.

 

5. Smazání dat

5.1 Po skončení smluvního vztahu je poskytovatel povinen smazat uživatelova data. Smluvní vztah může zaniknout zrušením účtu uživatele – také v důsledku neuhrazení faktury na další období.

 

5.2 Do 60 dnů od zrušení účtu, resp. smluvního vztahu, dojde ke smazání uživatelových dat i ze záloh poskytovatele.

 

5.3 Následující informace jsou uchovávány i po skončení smluvního vztahu:

 

5.3.1 E-mailová adresa

5.3.2 Fakturační údaje jako podklad pro účetnictví, resp. daňové přiznání poskytovatele

5.3.3 E-mailová nebo jiná korespondence mezi uživatelem a poskytovatelem týkající se předmětu smluvního vztahu

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KANDIDÁTA

 

1. Základní pojmy

1.1 Poskytovatelem je Richard Průžek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání na adrese Marxova 12, 695 01 Hodonín a identifikačním číslem 04917308 (dále uveden pouze jako poskytovatel).

 

1.2 Uživatelem je myšlena výhradně fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nebo právnická osoba. Na stránce formuláře je název tohoto subjektu uveden. V rámci obchodní smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je uživatel povinen uvádět pouze pravdivé informace, a proto za jejich pravdivost poskytovatel nenese odpovědnost.

 

1.3 Kandidátem je výhradně fyzická osoba, která odešle formulář vytvořený uživatelem uživateli a souhlasí přitom s podmínkami ochrany osobních údajů.

2. Osobní údaje, které Uživatel shromažďuje o kandidátovi

2.1 Jméno a příjmení kandidáta za účelem jeho indentifikace

 

2.2 Kontaktní údaje kandidáta za účelem navázání komunikace (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, odkazy na sociální sítě)

 

2.3 Fotografii své osoby

 

2.4 Další informace, které po něm uživatel požaduje

 

2.5 Uživatel tyto informace shromažďuje výhradně za účelem výběru vhodného zaměstnance nebo spolupracovníka.

3. Povinnosti uživatele

3.1 Uživatel je povinen chránit údaje kandidáta a nesmí je sdílet s třetí stranou bez písemného souhlasu kandidáta.

 

3.2 Uživatel je při selekci kandidátů a při komunikaci s nimi odpovědný za dodržování legislativy platné na území České republiky. Uživatel dbá na to, aby jeho jednání nebylo rasově motivované nebo jinak diskriminační (např. pohlaví, věk nebo vzhled). 

 

3.3 Uživatel je povinen smazat osobní údaje kandidáta, pokud ho k tomuto kandidát vyzve.

 

3.4 Uživatel je povinen informovat kandidáta, došlo-li k porušení zásady ochrany osobních údajů kandidáta nebo jsou-li tyto v bezprostředním ohrožení.

 

4. Povinnosti poskytovatele

4.1 Poskytovatel nemá přístup k osobním údajům kandidáta popsaných v odstavci 2. 

 

4.2 Poskytovatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů kandidáta po technické stránce.

 

4.3 Poskytovatel uživatele písemně informuje o skutečnosti, že vyžadování některých osobních údajů kandidáta může být vnímáno jako diskriminační (např. pohlaví, fotografie, datum narození nebo adresa).

 

4.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za chování uživatele vůči kandidátovi a za jeho případné porušení legislativy platné na území České republiky. 

 

5. Smazání dat

5.1 Uživatel je povinen smazat kandidátova data, pokud je k tomuto kandidátem vyzván.

 

5.2 Zrušením účtu uživatele, resp. zánikem smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem dojde v období dvou měsíců k trvalému smazaní dat kandidáta ze záloh poskytovatele (který k nim ale nemá přístup).

 

Vyzkoušejte ekandidáta zdarma!

Zaregistrujte se ještě dnes a zkuste si aplikaci na 14 dní zdarma – bez závazků a smluv.