Obchodní podmínky

Registrací a následným používáním aplikace eKandidát na URL adrese https://app.eKandidat.cz souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.  Obchodní podmínky nabývají platnosti v okamžiku registrace a jsou platné po celou dobu uživání aplikace.

1. Základní pojmy

1.1 Poskytovatelem je Richard Průžek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem podnikání na adrese Marxova 12, 695 01 Hodonín a identifikačním číslem 04917308 (dále uveden pouze jako poskytovatel).

 

1.2 Uživatelem je myšlena výhradně fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nebo právnická osoba.

 

1.3 Předmětem smlouvy, která se uzavírá mezi poskytovatelem a uživatelem, je pronájem licence k užívání webové aplikace “eKandidát” na URL adrese app.ekandidat.cz.

 

1.4 Nabídkou se rozumí registrace uživatele vyplněním formuláře na URL adrese https://app.ekandidat.cz/data/register, která je podmíněna souhlasem s těmito obchodními podmínkami a zásadou ochrany osobních údajů (GDPR).

 

1.5 Přijetím nabídky se rozumí uhrazení faktury uživatelem po uplynutí 14 denní zkušební lhůty v rámci tzv. zkušební licence, nebo v jejím průběhu.

 

1.6 Zrušením účtu se rozumí odstranění všech dat uživatele a zamezení přístupu k nim. Ke zrušení účtu dochází v případě porušení obchodních podmínek nebo legislativy platné na území České republiky.

 

1.7 Vypovězením smlouvy se rozumí neuhrazení faktury pro období následující. V takovém případě uživatel ztrácí přístup ke svým datům a ztrácí licenci k pronájmu aplikace. Poskytovatel je povinen zajistit smazání uživatelových dat bez zbytečných průtahů. Mimo výše zmíněné povinnosti poskytovatele nevzniká vypovězením smlouvy žádný nárok ani povinnost.

 

1.8 Zkušební dobou se rozumí bezprostřední období 14 dnů po registraci uživatele.

2. Povinnosti uživatele

2.1 Uživatel je při registraci povinen uvádět pouze správné informace o subjektu, u něhož je k tomuto oprávněn. V případě změn údajů uživatele je tento povinen je neprodleně aktualizovat prostřednictvím administrace aplikace.

 

2.2 Registrací uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem formou elektronické pošty. Tento souhlas může uživatel kdykoliv písemně vypovědět na elektronickou nebo fyzickou adresu poskytovatele.

 

2.3 Aplikace eKandidát.cz a všechny její komponenty jsou součástí Autorského zákonu. Šíření, kopírování nebo jiné komerční užití díla je bez souhlasu poskytovatele zakázáno.

 

2.4 Zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobám není bez souhlasu poskytovatele dovoleno.

 

3. Práva uživatele

3.1 Uživatel má právo využívat všechny funkce aplikace ve zkušební verzi prvních 14 dnů po registraci nebo po zaplacení a aktivním předplatným.

 

3.2 Uživatel má právo nakládat s informacemi uchazečů, k jejichž získání využil aplikaci eKandidát, podle svého uvážení. Je však povinen řídit se legislativou platnou na území České republiky. Za porušení zákona v této souvislosti poskytovatel neodpovídá, neboť skutková podstata nevzniká na jeho straně.

 

3.3 Uživatel má právo vypovědět smlouvu kdykoliv. Po vypovězení má právo užívat aplikaci nadále po dobu platnosti předplatného, nejedná-li se o vypovězení ve zkušební verzi. Po vypršení předplatného uživateli nevzniká povinnost uhradit fakturu pro následující období. Prodloužení smlouvy je zcela libovolné.

 

3. Povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit bezproblémové využití aplikace uživateli, a to po dobu aktivního předplatného (tedy po uhrazení faktury). Tato povinnost se nevztahuje na zkušební verzi v souvislosti s krátkodobými výpadky serveru nebo nefunkčnosti některých komponent.

 

3.2 Poskytovatel má povinnost informovat uživatele o porušení ochrany osobních údajů a úniku dat uživatele vzniklých na straně poskytovatele. Zároveň se poskytovatel zavazuje těmto problémům předcházet.

 

3.3 Všechny informace o produktu a službách, uvedené na webu https://ekandidat.cz, jsou pravdivé.

 

4. Práva poskytovatele

4.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo ke smazání účtu uživatele nebo odstoupení od smlouvy s uživatelem v případě, že dojde k porušení těchto obchodních podmínek nebo legislativy platné na území České republiky.

 

4.2 Poskytovatel má právo na úpravu smluvní ceny budoucí – toto se nevztahuje na služby a produkty, které byly uhrazeny před touto změnou.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Zásady ochrany osobních údajů jsou popsány na stránce GDPR.

6. Podpora a reklamace

6.1 Reklamaci je možné provést přes kontaktní formulář nebo na email kontakt@ekandidat.cz. 

6.2 Podpora je dostupná na telefonním čísle +420 739 823 425 nebo na e-mailu kontakt@ekandidat.cz. Na podporu má nárok pouze uživatel.

7. Rozhodné právo

7.1 K rozhodování právních sporů mezi poskytovatelem a uživatelem jsou rozhodné české soudy a česká jurisdikce.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 17.8.2019.

Vyzkoušejte eKandidáta zdarma!

Zaregistrujte se ještě dnes a zkuste si aplikaci na 14 dní zdarma – bez závazků a smluv.